Chuyển khoản ngân hàng

Ưu điểm của việc nạp tiền thông qua VNPay

Bên cạnh việc nạp tiền thông qua VNPay, bạn có thể chuyển khoản đến Mapway để nạp tiền. Tuy nhiên, Mapway đề xuất nạp tiền qua VNPay để tiền được nạp vào nhanh chóng hơn

VNPay

Chuyển khoản

Thời gian thao tác

Nhanh hơn

Chậm hơn

Nhập form thông tin

Không cần

Cần nhập để Kế toán đối soát

Cơ chế ghi nhận

Ghi nhận ngay khi giao dịch thành công

Bộ phận Kế toán đối soát giao dịch và nạp tiền vào tài khoản cho bạn

pageNạp tiền qua VNPay

Hướng dẫn nạp tiền thông qua chuyển khoản

Bước 1: Chọn mục Nạp tiền tại Dashboard

Bước 2: Chọn số tiền cần nạp và chọn phương thức chuyển khoản

Bước 3: Thực hiện chuyển khoản về tài khoản của Mapway

Thông tin tài khoản:

  • Chủ tài khoản: Lâm Quốc Sơn Hà

  • Số tài khoản: 3171.0000.888888

  • Ngân hàng: BIDV CN Bình Chánh

Số tiền: theo mệnh giá bạn đã chọn

Nội dung chuyển khoản: Mã thành viên - số điện thoại

Ví dụ mã khách hàng của bạn là MW1234, số điện thoại của bạn là 0888066600 thì nội dung chuyển khoản là MW1234-0888066600

Bước 4: Nhập nội dụng đã chuyển khoản

  • Họ và tên, Số tài khoản, Tên ngân hàng

  • Số tiền: Mệnh giá bạn đã chọn (không sửa được)

  • Nội dung thanh toán: Mã thành viên - số điện thoại

  • Mã giao dịch (nếu có)

Bước 5: Mapway đối soát và ghi nhập tiền vào tài khoản

Last updated