Chuyển khoản ngân hàng

Ưu điểm của việc nạp tiền thông qua VNPay

Bên cạnh việc nạp tiền thông qua VNPay, bạn có thể chuyển khoản đến Mapway để nạp tiền. Tuy nhiên, Mapway đề xuất nạp tiền qua VNPay để tiền được nạp vào nhanh chóng hơn
VNPay
Chuyển khoản
Thời gian thao tác
Nhanh hơn
Chậm hơn
Nhập form thông tin
Không cần
Cần nhập để Kế toán đối soát
Cơ chế ghi nhận
Ghi nhận ngay khi giao dịch thành công
Bộ phận Kế toán đối soát giao dịch và nạp tiền vào tài khoản cho bạn

Hướng dẫn nạp tiền thông qua chuyển khoản

Bước 1: Chọn mục Nạp tiền tại Dashboard

Bước 2: Chọn số tiền cần nạp và chọn phương thức chuyển khoản

Bước 3: Thực hiện chuyển khoản về tài khoản của Mapway

Thông tin tài khoản:
  • Chủ tài khoản: Lâm Quốc Sơn Hà
  • Số tài khoản: 3171.0000.888888
  • Ngân hàng: BIDV CN Bình Chánh
Số tiền: theo mệnh giá bạn đã chọn
Nội dung chuyển khoản: Mã thành viên - số điện thoại
Ví dụ mã khách hàng của bạn là MW1234, số điện thoại của bạn là 0888066600 thì nội dung chuyển khoản là MW1234-0888066600

Bước 4: Nhập nội dụng đã chuyển khoản

  • Họ và tên, Số tài khoản, Tên ngân hàng
  • Số tiền: Mệnh giá bạn đã chọn (không sửa được)
  • Nội dung thanh toán: Mã thành viên - số điện thoại
  • Mã giao dịch (nếu có)

Bước 5: Mapway đối soát và ghi nhập tiền vào tài khoản