Bảng giá trang dự án

Loại tin

Bảng giá 1 tháng

Bảng giá 3 tháng

Tin thường

--

1.800.000đ

VIP

900.000đ

2.700.000đ

Nổi bật

1.500.000đ

4.500.000đ

Hướng dẫn trang dự ánBảng giá đăng tin, up tinBảng giá tài khoản pro

Last updated