Hướng dẫn thao tác trang dự án

Chọn dự án có sẵn

Mapway đã tạo sẵn hàng ngàn dự án với nội dung cơ bản tại khắp các tỉnh thành trên cả nước. Đối với các dự án chưa có người sở hữu, bạn có thể đăng ký để sở hữu dự án đó.

Cách 1: Chọn mục "Đăng ký sở hữu dự án" ngay trong bài chi tiết của dự án đó

Cách 2: Tìm dự án bạn muốn đăng ký trong Dashboard / Danh sách dự án/ Tìm kiếm

Tạo mới dự án

Bạn có thể tạo dự án mới nếu dự án này chưa tồn tại trên hệ thống. Lưu ý: dự án mới không được trùng lắp với dự án đã có

Bước 1: Tạo mới dự án

Tạo dashboard, chọn mục Danh sách dự án và chọn Tạo mới dự án

Bước 2: Chọn gói tin đăng phù hợp

Bước 3: Nhập thông tin cơ bản của dự án

Tại bước này, bạn nhập thông tin cơ bản của dự án bao gồm tên dự án, tên chủ đầu tư, diện tích, .... Mapway sẽ phê duyệt nếu dự án không bị trùng lắp

Bước 4: Cập nhật nội dung

Sau khi dự án được phê duyệt, bạn có thể cập nhật các thông tin chi tiết của dự án như hình ảnh, video, mô tả vị trí, thiết kế, mặt bằng hay bảng giá

Last updated