Bảng giá tài khoản pro
Trang cá nhân là tính năng đặc biệt được Mapway cung cấp cho các nhà môi giới chuyên nghiệp. Trang cá nhân tổng hợp toàn bộ tin đăng, bài viết, bản đồ hoạt động của bạn...
Tài khoản pro sẽ được kích hoạt cùng với trang cá nhân, có tính năng tương tự website, giúp bạn giới thiệu sản phẩm để khách hàng dễ dàng hơn

Tin thường

Vị trí hiển thị
Dùng thử
1 tháng
12 tháng
Tin thường
Miễn phí
50.000đ 100.000đ
500.000đ 1.200.000đ
Khi kích hoạt trang cá nhân, bạn có thể đăng 60 tin mỗi tháng

Tin VIP, Nổi bật

Vị trí hiển thị
1 tuần
1 tháng
3 tháng
VIP
21.000đ
90.000đ
240.000đ
Nổi bật
42.000đ
180.000đ
480.000đ
Ghi chú: Trang cá nhân sau khi kích hoạt có thể nâng cấp thành Tin Nổi bật , Tin VIP
Last modified 16d ago
Copy link