Bảng giá tài khoản pro

Trang cá nhân là tính năng đặc biệt được Mapway cung cấp cho các nhà môi giới chuyên nghiệp. Trang cá nhân tổng hợp toàn bộ tin đăng, bài viết, bản đồ hoạt động của bạn...
Tài khoản pro sẽ được kích hoạt cùng với trang cá nhân, có tính năng tương tự website, giúp bạn giới thiệu sản phẩm để khách hàng dễ dàng hơn
Vị trí hiển thị
1 tháng
12 tháng
Tin thường
500.000đ
5.000.000đ
Khi kích hoạt trang cá nhân, bạn có thể đăng 60 tin mỗi tháng