Bảng giá đăng tin, up tin

Cập nhật ngày 13/09/2021

Từ 13/09/2021, user đã kích hoạt website cá nhân có thể đăng 2 tin miễn phí mỗi ngày. Từ tin thứ ba trở đi, bạn có thể sử dụng gói tính phí để đăng tin

Bảng giá đăng tin mua bán, cho thuê

Loại tin

Bảng giá ngày

Bảng giá tuần

Bảng giá tháng

Tin thường

--

--

5.000đ

VIP 3

2.000đ

14.000đ

54.000đ

VIP 2

4.000đ

28.000đ

108.000đ

VIP 1

10.000đ

70.000đ

270.000đ

VIP Đặc biệt

15.000đ

105.000đ

405.000đ

Nổi bật

20.000đ

140.000đ

540.000đ

Bảng giá Combo

Tên gói

Bảng giá

Diễn giải

Combo 1

250.000đ

Hỗ trợ đăng tin và nâng cấp lên VIP 1

trong thời gian 1 tháng

Combo 2

390.000đ

Hỗ trợ đăng tin và nâng cấp lên VIP Đặc biệt trong thời gian 1 tháng

Combo 3

490.000đ

Hỗ trợ đăng tin và nâng cấp lên Tin Nổi bật

trong thời gian 1 tháng

Ghi chú: Mapway hỗ trợ khách hàng đăng tin, nâng cấp gói. Liên hệ hotline 0888066600 để được tư vấn

Bảng giá up tin tự động

Up tin tự động

Giá tiền

Số lần up

Up ngay

5.000đ

1 lần

2 lần trong vòng 1 ngày

10.000đ

2 lần

3 ngày liên tiếp, mỗi ngày up 1 lần

15.000đ

3 lần

3 ngày liên tiếp, mỗi ngày up 2 lần

30.000đ

6 lần

7 ngày liên tiếp, mỗi ngày up 1 lần

35.000đ

7 lần

7 ngày liên tiếp, mỗi ngày up 2 lần

50.000đ

14 lần