Bảng giá đăng tin, up tin

Cập nhật ngày 13/09/2021

Từ 13/09/2021, user đã kích hoạt website cá nhân có thể đăng 2 tin miễn phí mỗi ngày. Từ tin thứ ba trở đi, bạn có thể sử dụng gói tính phí để đăng tin

Bảng giá đăng tin mua bán, cho thuê

Ghi chú: Mapway hỗ trợ khách hàng đăng tin, nâng cấp gói. Liên hệ hotline 0888066600 để được tư vấn

Bảng giá up tin tự động

Last updated